All jagt

å undertecknades ägor så vid Hästnäs som utanför Wisby är förbjuden och kommer har och en som påträffas sysselsatt med jagt å förutnämda ägor att derfäre lagligen tilltalas.
Wisby i Augusti 1874.
Suno Engström.
J. W. Herlitz.
Lorens Wedin.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 Augusti 1874
N:r 65