Notabla resande.

Med ångaren Gotland anlände i tisdags tvenne utländska deltagare i den nyss afslutade arkeologiska kongressen i Stockholm, nemligen Dr Alfonso Garovaglio, sekreterare i en arkeologisk kommission i provinsen Como (Italien), och Henry H. Howarth från trakten af Manchester. Med hr doktorn m. m. Söderberg, hellken såsom deltagare i kongressen förut gjort deras bekantskap, till cicerone, besågo de resande främlingarne först stadens märkvärdigheter, hvarefter de gjorde utflykter till Barlingbo och Dalhems kyrkor samt till Jakobsberg och prinssessan Eugenies natursköna Fridhem. De utmärkta resenärerna, hvilka lära visat sig högst intresserade af hvad de här fått skåda, afreste i torsdags med “Wisby" till Kalmar.Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 Augusti 1874
N:r 66