Industriidkaremötet

i Göteborg är särdeles talrikt besökt. Bland deltagarne märkes urfabrikören M. N. Siltberg härifrån staden.Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 Augusti 1874
N:r 66