Genom offentlig Auktion.Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Augusti 1874
N:r 68