Skeppsförluster

under sistlidne juni månad. Enligt officiel rapport från Bureau Veritas hafva samtliga skeppsförluster under nämda månad belupit sig till 126, peraf 115 segel- och 11 ångfartyg. Af de förforade fartygen voro 2 svenska och 3 af obekant nation.Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Augusti 1874
N:r 68