Militärbefälhafvaren,

Öfversten baron von Vegesack återkom hit i går med ångfartyget "Per Ennes" från Gefle.Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 September 1874
N:r 70