Ångfartyget Gotland,

som ankom hit i lördags, middagstiden i s. f. på morgonen, hade, kämpande mot våg och vind, oafbrutet hållit sjön.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 September 1874
N:r 71