Legala nyheter.

Utslag från Kongl. Svea Hofrätt att lösa å landskansliet: af pigan Helena Christina Petterson, drängen Gustaf Anderson, hustru Johanna Ihre och husbonden Mårten Boman Snaldarfve.
Kanslianslag om hvad som åligger Gustaf Jonsson vid Bryger i Tingstäde att fullgöra inom 6 veckor från den 7 dennes vid 15 kr. vite.Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 September 1874
N:r 72