Skarpskyttarnes täflingskjutning

egde rum sistl. söndag å Ladugårdslandet vid Stockholm. Bland de många i förteckningen upptagna pristagarne från olika trakter af riket hafva vi förgäfves sökt upptäcka någon från Gotland.Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 September 1874
N:r 72