Notabel resande.

I torsdags anlände hit f. d. österrikiske gesandten i Paris och Rom, frih. v. Hübner, en lärd och vidtberest man, som under sitt vistande härstädes ämnar studera stadens fornlemningar.Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 September 1874
N:r 72