Haverist.

En engelsk brigg, svårt läck, inkom i onsdags till Slite flytande på lasten.Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 September 1874
N:r 72