Sjelfmord.

Husbondehustrun Catarina Söderberg, Ekebys i Ganthem afhände sig den 25 aug. lifvet medelst hängning. Orsaken till hennes förtviflade beslut lärer varit inbillade ekonomiska bekymmer.Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 September 1874
N:r 72