Entledigad och förordnad.

Justitieskansleren har entledigat t. f. stadsfiskalen H. Gustafsson från det honom meddelade förordnande att t. v. förestå landsfiskals-tjensten i Gotlands län, och förordnat förre kronolänsmannen Carl O. Svanberg att t. v. här i länet bestrida närda befattning.Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 September 1874
N:r 74