Stor eldsvåda.

Natten till igår utbröt eld på egendomen Grahamston i Tingstäde socken. Gjuteriet och mekaniska verkstaden jemte öfriga byggnader lära totalt nedbrunnit.Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 September 1874
N:r 76