Vådan af att ovarsamt behandla

s. k. finnar, har flera gånger blifvit ådagalagd genom deraf förorsakade dödsfall. Så dog för flera år sedan en skräddare Österberg i Lye socken, som vid rakning afskurit en finne, och nu senast, i förra veckan, dog en ung bonde, Olof Olofsson Hägvals i Wänge till följd deraf, att han vid rakning afskar en sådan.Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Oktober 1874
N:r 78