Missiverad,

den 23 sistl. september: pastorsadjunkten A. Hessén som embetsbiträde åt pastor i Othem från och med den 4 dennes tills vidare.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 Oktober 1874
N:r 79