Auktion å kläder.

Nästa Tisdag den 13 Oktober från kl. 10    f. m. kommer å Klintehamn i Enkefru Löfgrens gård att genom frivillig auktion, med två månaders betalningsanstånd för godkände köpare, försäljas från Stockholm hitkomne Skyddsarbeten, bestående af Mans- Fruntimmers- och Barn-Kläder, så väl öfver- som underplagg något Linne af olika storlek, Mans och Fruntimmers-Mössor, Strumpor, Vantar, Virkarbeten m. m.
Wisby den 8 Oktober 1874.Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Oktober 1874
N:r 80