Utslag

fr. Kungl. Svea Hof-Rätt att lösa å landskansliet: af arrendatorn Osk. Carlsson m. fl. samt at Nils Petter Hansson i Ahlskog m. fl.Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Oktober 1874
N:r 84