Från och med Onsdagen

den 4 November ändras Ångfart. Gotlands turer sålunda, att detsamma afgår från, Stockholm och Wisby endast en gång i veckan näml. från Stockholm hvarje Söndag kl. 12 midd. och från Wisby hvarje Onsdag kl. 7 e. m.
Boström & Nilsson.Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Oktober 1874
N:r 86