Dödsfall.

Häradshöfdingen i länets södra härad, C. R. Kökeritz, född 1797, atfed å Skogs i Lefvide den 9 i denna månad.Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 December 1874
N:r 98