Tillkännagifves att Demoiselle Annette Charl. Dahlström, efter en lång och tärande sjukdom stilla och fridfullt afsomnade vid Fårösund, Lördagen den 21 Nov. 1874 kl. 2 f. m., i en ålder af 26 år, 9 mån. 16 dagar, sörjd och saknad af slägt och vänner.
Sv. Ps. N:o 473 v. 4. 5.Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 December 1874
N:r 100