Förordnad.

Hr kaptenen och riddaren W. Belfrage är förordnad att från och med den 28 d:s vara kontrolör vid hr W. Wöhler tillhöriga ångbränneriet Klintebys i Klinte.Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 December 1874
N:r 100