Till stadsfullmäktige

invaldes d. 22 d:s: Major P. Ihre, auditör Suno Engström, grosshandl. L. Jacobsson, doktor Ernst Leijer, handl. G. T. Falk, handl. Lundin, kamrer Aug. Bokström, konsul L. Arweson, konsul G. T. Romdahl, konsul L. N. Enequist, konsul Carl Stenberg, garfvaren Stenström, handl. Tycko Klingvall och häradsskrifvaren Edvard Molander.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 December 1874
N:r 101