Att den högste efter sitt allvisa råd behagat hädankalla min ömt älskade man mältaren JOHAN LÖFGREN efter ett långvarigt lidande stilla och fridfullt afsomnade i Wisby Tisdagen den 29 December 1874, i en ålder af 38 ½ år, djupt sörjd och saknad af efterlemnad maka och son, varder på detta sätt slägt och vänner tillkännagifvet.
Sv. Ps. N:o 491 v. 3. 4.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 Januari 1875
N:r 1