Att Herren denna dag behagat hädankalla vår älskade son JOHN i en ålder af 17 månader, få vi härmed tillkännagifva.
Stockholm den 29 December 1874.
Mina Graham, född Liljevalch.
Patrick Graham.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 Januari 1875
N:r 1