Legala nyheter.

Kanslianslag om hvad som åligger Anna Doroth. Rönnberg vid Hallbjers i Guldrupe att fullgöra inom 3 veckor efter d. 30 nästk. Dec. vid laga äfventyr.
Utslag att lösas ä Landskansliet af: Styrmannen G. W. Carlberg, N. E. Svensson i Lärbro, Husbonden Joh. Widdin Bondarfve Fole samt Pigan Anna Romin.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 Januari 1875
N:r 1