Räfskallet vid Klinte,

det af oss i förra numret såsom tillämnadt omtalade, blef ej af, af anledning att hälften af det påräknade skallmanskapet ej behagade infinna sig. — Deremot läror den 4 dennes i Östergarn företagits ett räfskall, dervid två micklar fått bita i — snön.Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Januari 1875
N:r 2