Hästsjukdomen.

Flussfeber fortfar ännu på till i oroväckande grad. Senast har hr länsveterinären Schoug på förordnande af kons. bfhde varit utrest till Mästerby, der flere hästar befunnos angripna af nämde sjukdom.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Januari 1875
N:r 3.