Meteorologiska observationer.Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Januari 1875
N:r 4.