Förordnande.

Herr länsveterinären Schoug bar erhållit förordnande att ånyo utresa till Helvi, der hästsjukdomen katarrhalfeber ännu grasserar i oroväckande grad.Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Januari 1875
N:r 4.