Kommunalt.

Styckjunkaren Joh. Wisselgren, stora Hyttes, och handlanden A. Nyberg i Klinte hafva blifvit utsedde till ordförander, den förre i Fole sockens kommunalnämnd och den senare i Klintehamns.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Februari 1875
N:r 11.