Sjelfmord.

F. d. husbonden Carl Nyberg Granskogs i Dalhem afhände sig sjelf lifvet den 30 sistl. månad genom ett skott i hufvudet. N. som var i goda ekonomiska omständigheter lärer genom fylleri kommit till det förtviflade företaget.
V. P.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Februari 1875
N:r 11.