Skenande häst.

Då ett mjölkbud från Hellhage i Follingbo i måndags var inne i staden inträffade den olyckan att hästen af någon anledning blef skrämd och skenade, dervid han afbröt en af benen. Djuret har sedermera måst nedslagtas. Mjölkbudet lärer icke blifvit det minsta skadad.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Februari 1875
N:r 11.