Rättegångs- och Polissaker.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Februari 1875
N:r 11.