Meteorologiska observationer.Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1875
N:r 16.