Till ordförande

i Helvi sockens kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse är utsedd H. Nyberg, Stengrinda.Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Mars 1875
N:r 17.