Metodistpetition.

Till ecklesiastikdepartementet har inkommit en hältad bok med anteckning pil titelbladet. "Petition" till k. m:t jentte namnteckningar och attester å de personer, som lagenligt anmält sig till utträde ur svenska statskyrkan för att med episkopal-kyrkans läror och kyrkoordning bilda egna församlingar. De orter, der församlingar skulle bildas under samfundets styrelse, äro till antalet 36 och bland dem Visby, Lummelunda och Buttle.Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Mars 1875
N:r 17.