Postaliskt.

Poststationen i Westergarn får hädanefter till befordran emottaga och till adressater utlemna assurerade försändelser t. o. m. 5000 kronor.
Poststationen i Sanda kommer att den 1:ste nästk. uppflyttas i 1:sta klass och får expediera assurerade försändelser till belopp af 2,000 kronor.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Mars 1875
N:r 21.