Meteorologiska observationer.Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Mars 1875
N:r 22.