Med anledning af afflyttning
från Lummelunds Bruk.Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 April 1875
N:r 26.