Kanslianslag

om hvad som åligger Carl Nordahl vid Boge i Stånga att fullgöra inom 90 dagar från den 6:te innevarande April, vid laga äfventyr.Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 April 1875
N:r 28.