Afsked.

Vice kommissionslandtmätaren i Gotlands län, majoren i arméen A. A. Kylander på Nygård i Vesterhejde erhöll den 5 dennes på begäran afsked på landtrnäteristaten.Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 April 1875
N:r 32.