Kreaturssjukdom.

Med anledning af utbruten sjukdom bland nötkreaturen i Helvi blef hr veterinärläkaren Schoug den 19 dennes af konungens befallningshafvande beordrad att dit utresa.Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 Maj 1875
N:r 40.