Utnämnd.

Till häradahöfding i Gotlands södra domsaga är af k. m:t utnämnd vice häradshöfdingen, filosofie doktorn C. P. Lagerberg.Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 Maj 1875
N:r 40.