Fall af smittkoppor

(bref till Gotl. Alleh.) hafva förekommit inom Etelhems socken. I ett hushåll ligga 5 personer sjuka. Äfven inom Gards lärer ett fall hafva förekommit.Gotlands Allehanda
Onsdagen 5 Januari 1876
N:r 1