Nio fångar

(7 män och 2 qvinnor) qvarsitta 31 Dec. å Visby cellfängelse.Gotlands Allehanda
Onsdagen 5 Januari 1876
N:r 1