Rone hamnbyggnad.

Kaptenen vid Väg- och Vattenbyggnadskåren, W. Gagner hitkom i fredags och utreste till Ronehamn i söndags morgse i och ritningar till de derstädes beslutade hamnförbättringarna.Gotlands Allehanda
Onsdagen 5 Januari 1876
N:r 1