Stöld

förofvades under senare delen af December, antagligen den 18, hos husbonden Lars Kallander vid Hallgårds i Fröjel, hvarvid tillgripits ett tjugukron stycke i guld; en snusdosa af kontrolleradt silfver, oval och märkt med bokstäfverna L. P. S., graverade i skrifstik en fingerring af guld med infattad söndrig sten, samt ett par örhägen af guld. För stölden är misstänkt ynglingen Wilhelm Nyman från Levede, hvilken plifvit häktad.Gotlands Allehanda
Lördagen 8 Januari 1876
N:r 2