Rättegångs- och Polisfater.Gotlands Allehanda
Lördagen 8 Januari 1876
N:r 2