Tingstäde och Väte

kommuner hafva af k. m:t erhållit tillstånd att upptaga amorteringslån för uppförande af folkskolebygnader.Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Januari 1878
N:r 1